• Polski
  • English
  • Slovenčina
  • Українська
  • Kolano DN100/4,5″

    20456006 = 242435 Kolano DN1004,5 60' R210 (odlew 20456006=242435)